21 & 22 Ekim 2023, İstanbul, Türkiye

Engelleri Aşın

Medeniyet Değişiminde Yeni Bölgesel Düzenlerin Kilidini Açmak

Al Sharq Youth 7. Uluslararası Konferansı, vizyon sahipleri ve fark yaratanların eşsiz bir toplanma platformu olarak dinamik ve hızla değişen küresel manzara içinde yeni bir dünya düzeni kurmanın tartışılacağı bir sahne sunacak.

Konferans, gençliğin hayal kırıklığı ve sistemsel değişim ihtiyacı gibi acil konuları ele alırken, medeniyet değişimlerinin, özellikle de Şark medeniyetinin derin etkisini, teknolojik trendlerin, büyük verilerin ve e-sporun geleceği şekillendirmedeki rolünü araştıracak.

Umut, İyimserlik ve Gelecek

Engelleri Aşın başlıklı konferansın özü, geleceğe dair umut ve iyimserlik yetiştirmektir. Bu konferans, bireyleri mevcut zorlukların üstesinden gelmek ve daha parlak bir yarının vaadini benimsemek için bilgi ve araçlarla güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Düşündürücü tartışmalar ve önemli sunumlar aracılığıyla konferans, katılımcılar üzerinde kalıcı bir etki bırakmayı ve onlara kendi topluluklarında olumlu değişim için katalizör olma konusunda ilham vermeyi amaçlıyor.

Konferansımızda bize katılın ve gençliğin güçlendirilmesi, teknolojik yenilik ve dirençli sivil toplum üzerine inşa edilen yeni bir dünya düzeni hareketinin parçası olun. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya yaratarak umut ve olasılıklarla dolu bir geleceği birlikte şekillendirebiliriz.

{y<}
{yn}

{yl}

{y>}{o<}
{on}

{ol}

{o>}{w<}
{wn}

{wl}

{w>}{d<}
{dn}

{dl}

{d>}{h<}
{hn}

{hl}

{h>}{m<}
{mn}

{ml}

{m>}{s<}
{sn}

{sl}

{s>}

NEDEN KATILMALISINIZ?

Conference Ideas
İlham

İlham veren hikayeler, güçlendirici atölye çalışmaları ve destekleyici bir topluluk aracılığıyla yenilenmiş motivasyon, amaç ve güven kazanın.

businessmen
Güçlendirme

İşbirliğini teşvik ederek, katılımcılar ortak hedefler için bir araya geliyor ve topluluk oluşturmanın kolektif bir çaba gerektirdiği düşüncesini pekiştiriyor.

networking
Ağ Oluşturma

Küresel liderler bir araya geliyor, kültürlerarası bağlar, empati ve taze bakış açıları geliştiriyor. Bu benzersiz ağa şimdi katılın!

Breaking Barriers
Engelleri Aşma

Topluluklarınıza ve dünyaya olumlu katkıda bulunma zamanı geldi. Birlikte, daha parlak, daha kapsayıcı bir geleceğin yolunu açıyoruz.

Konferans Temaları

Al Sharq Youth conferencePolitics
Al Sharq Youth conferenceNetworks Dynamics of Change
Al Sharq Youth conferenceEconomics Business
Al Sharq Youth conferenceTechnology
Al Sharq Youth conferenceMental Health
Al Sharq Youth conferenceMedia
Al Sharq Youth conferenceNetworks Dynamics of Change
Al Sharq Youth conferenceSport
Al Sharq Youth conferenceEducation
Siyaset
SİYASET

Yeni Dünya Düzensizliği: Ortaya Çıkan Güç Değişimi ve Ezilen Uluslar İçin Fırsat

Dünya düzeni değişiyor ve yeni jeopolitik gerçeklikler ortaya çıkıyor. Konferansta katılımcılar, ortaya çıkan güç kaymalarının dinamiklerini analiz edecekler ve bu değişimlerin ezilen uluslar için küresel sahnede kendilerini kanıtlama fırsatlarını nasıl sunduğunu inceleyecekler. Detaylı tartışmalar, bahse konu ulusların bu değişikliklerden yararlanarak nasıl daha büyük etki, refah ve istikrar elde edebileceğini irdeleyecek.

Ağlar ve Değişim Dinamikleri
AĞLAR VE DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ

Gençlik Güçlendirmesi: Ağlar ve Entegrasyon Yoluyla Potansiyelin Ortaya Çıkarılması

Modern zorluklar karşısında gençliğin güçlendirilmesi ana tema olarak ön plana çıkıyor. Geleneksel kariyerlere alternatif yolların yükselmesiyle birlikte konferans, gençlerin kaderlerinin sorumluluğunu nasıl üstlenebileceklerini ve sistematik değişime nasıl öncülük edebileceklerini vurguluyor. Ağların entegrasyonun gücünü vurgulayan konferans, dünya çapındaki gençlerin kalplerine umut ve iyimserlik aşılayarak reformları yönlendiren yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.

Ekonomi & İş Dünyası
EKONOMİ & İŞ DÜNYASI

Yeni Nesil Ekonomik Sistem

‘Engelleri Aşın’ başlıklı konferansımız, Ekonomi ve İş Dünyası alanında çok yönlü bir keşfe davet ediyor. Bunun yanında yeni paradigmaları ve geleceğe yönelik olasılıkları açığa çıkarıyor. Yeni ekonomik trendlerin tüketici davranışları üzerindeki etkisinden, Etki Yatırımı ve Platform Kooperatiflerinin dönüştürücü potansiyeline kadar, geleneksel kavramlara meydan okuyacak ileri görüşlü yaklaşımları benimseyeceğiz. Birlikte, iş dünyası ve ekonominin olumlu değişim için katalizör görevi gördüğü, engelleri aştığı daha müreffeh ve kapsayıcı bir küresel topluluğa doğru köprüler kurduğu bir dünyayı şekillendirebiliriz.

Teknoloji
TEKNOLOJİ

Pozitif Değişim İçin Teknolojiyi Kucaklamak

Konferansımız, teknolojiyi benimsemenin olumlu değişimi teşvik etmek için hayati önem taşıdığını kabul ediyor. Ayrıca konferansımız, büyük verinin, e-sporun ve diğer teknolojik trendlerin toplumları entegrasyona, iş birliğine ve refaha doğru yönlendirme potansiyelini araştırıyor. Bu gelişmelerden yararlanmak, engellerin ortadan kalktığı ve fırsatların bol olduğu, dönüştürücü bir geleceğe yol açabilir.

Gençlerin Ruh Sağlığı
GENÇLERİN ZİHİN SAĞLIĞI

Gençlerin Zihin Sağlığı, Psikolojik Kırılganlık ve Teknolojik Yorgunluk

Hızlı teknolojik gelişmelerin ve sanal bağlantıların olduğu bir çağda, bireyler zihin sağlıklarını etkileyen benzersiz zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Konferansta, dijital alanlara uzun süre maruz kalmaktan ve modern yaşamın baskılarından kaynaklanan psikolojik kırılganlık kavramı incelenecek. Dikkat süreleri, kişilerarası ilişkiler ve genel zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini tartışarak teknolojik yorgunluk olgusunu derinlemesine inceleyeceğiz. Bu keşif sayesinde dijital dünya ile zihinsel dayanıklılık arasında sağlıklı bir denge kurmayı umuyoruz.

Medya
MEDYA

Sosyal Etki için Anlatılar Oluşturmak

Medya, kamusal söylemin ve algıların şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. Konferansta medya profesyonelleri ve uzmanları, medyanın olumlu toplumsal etki yaratmadaki sorumluluğunu ve gücünü inceleyecek. Tarafsız haberciliği teşvik etmenin, yanlış bilgilere karşı koymanın, olumlu değişime ilham veren ve empatiyi teşvik eden hikayeleri öne çıkarmanın yollarını keşfedeceğiz.

Dünya
DÜNYA

İklim Değişikliğinin Jeopolitik Fırsatları ve Zorlukları

İklim krizi çevresel kaygıların ötesine geçiyor; aynı zamanda karmaşık jeopolitik zorluklar ve fırsatlar da sunuyor. Ülkeler iklim değişikliğinin etkileriyle uğraşırken kaynak kıtlığı, göç, uluslararası iş birliği gibi konular ön plana çıkıyor. Konferansımızda jeopolitika uzmanları ve politika yapıcılar, düşündürücü tartışmalara katılarak iklim değişikliği ile küresel meseleler arasındaki karşılıklı bağlantıya ışık tutacak. İklim kaynaklı zorlukların mevcut gerilimleri nasıl artırabileceğini veya ülkeler arasındaki iş birliğini nasıl geliştirebileceğini keşfedecekler.

Spor
SPOR

E-Spor ve Gelecek: İnovasyon ve Teknoloji

İnovasyon ve teknoloji, E-sporun hızlı yükselişinin temel itici güçleri olmuştur. Bu konferansta sanal gerçeklik, yapay zekâ ve canlı yayın platformlarındaki gelişmeler de dahil olmak üzere teknolojinin sektördeki dönüştürücü gücü vurgulanacak. E-sporun geleceğini hayal ederek oyun deneyimini yeniden tanımlayacak bir sonraki inovasyon dalgasına hazırlanabiliriz.

Eğitim
EĞİTİM

Eğitimcileri ve Öğrencileri Güçlendirmek: Ortak Bir Sorumluluk

Konferansımız, anlamlı ve etkili eğitim deneyimlerinin birlikte yaratılmasında hem eğitimcilerin hem de öğrencilerin ortak sorumluluğunu vurguluyor. Her katılımcının öğrenme sürecine olan eşsiz katkılarını tanıyarak, karşılıklı saygı, iş birliği ve güçlendirme ortamını teşvik edebiliriz. Katılımcılar aktif katılımı, merakı ve yaşam boyu öğrenme sevgisini teşvik etmenin yollarını keşfedecekler.

previous arrow
next arrow

KONUŞMACILAR

Bu liste değişiklik gösterebilir.

Wadah Khanfar

Wadah Khanfar

Categories: Konuşmacılar

Al Sharq Forum Başkanı

Wadah Khanfar

Al Sharq Forum Başkanı

Hassan Aourid

Hassan Aourid

Categories: Konuşmacılar

Hasan Aourid Muhammed V Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi

Hassan Aourid

Faslı Gazeteci ve filozof

Ezgi Toper e1697721123353

Ezgi Toper

Categories: Konuşmacılar

Ezgi Toper

TRT World'de Dijital Yapımcı

WhatsApp Image 2023 10 10 at 14.36.59 e1697021851234

Isra Almudallal

Categories: Konuşmacılar

Isra Almudallal

TRT World Prodüktörü

WhatsApp Image 2023 10 19 at 16.12.55 b6347ef5 e1697722509114

Abdullah Ali

Categories: Konuşmacılar

Abdullah Ali

Al Sharq Gençlik Genel Koordinatörü

Salman Sayyid

Salman Sayyid

Categories: Konuşmacılar

Leeds Üniversitesi’nde Retorik ve Dekolonyal Düşünce Profesörü

Salman Sayyid

Leeds Üniversitesi’nde Retorik ve Dekolonyal Düşünce Profesörü

npr.brightspotcdn

Dalia Mogahed

Categories: Konuşmacılar

Dalia Mogahed

Sosyal Politikalar ve Anlayış Enstitüsü Araştırma Müdürü

Mohammad Affan

Dr. Mohammad Affan

Categories: Konuşmacılar

Dr. Mohammad Affan

Al Sharq Academia Direktörü

Thembisa Fakude

Thembisa Fakude

Categories: Konuşmacılar

Thembisa Fakude

Al Jazeera Araştırma Merkezi'nde İngilizce Birimi Başkanı

Ahmad Mohsin

Ahmed Mohsen

Categories: Konuşmacılar

Ahmed Mohsen

'Siyasat' Kurucusu ve Genel Müdürü

kamaran fr

Kamran Kiyani

Categories: Konuşmacılar

Dijital Dönüşüm şirketi GEM’de Genel Müdür

Kamran Kiyani

Dijital Dönüşüm şirketi GEM’de Genel Müdür

Dalya Ayoub Bio

Dalya Ayoub

Categories: Konuşmacılar

Dalya Ayoub

Life Matters Organizasyonu Kurucusu

Hoomanpic close e1695825801976

Hooman Keshavarzi

Categories: Konuşmacılar

Halil Merkezi İcra Direktörü

Hooman Keshavarzi

Halil Merkezi İcra Direktörü

Fadi Quran

Fadi Quran

Categories: Konuşmacılar

Avaaz Kampanya Müdürü

Fadi Quran

Avaaz Kampanya Müdürü

murat erdogan

M. Murat Erdoğan

Categories: Konuşmacılar

Ankara Üniversitesi Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi Direktörü

M. Murat Erdoğan

Ankara Üniversitesi Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi Direktörü

Abdul Samad Khan

Abdul Samad Khan

Categories: Konuşmacılar

Abdul Samad Khan

Youth Impact'in Kurucusu ve CEO'su

1026821 2087987258 e1695824554905

Av. Gülden Sönmez

Categories: Konuşmacılar

Av. Gülden Sönmez

Aktivist, Avukat ve Arabulucu

Hasan gr

Hasan Abo-Shally

Categories: Konuşmacılar

GoodDeeds CEO’su ve Hasoub Başkanı

Hasan Abo-Shally

GoodDeeds CEO’su ve Hasoub Başkanı

Riyaad Minty

Riyaad Minty

Categories: Konuşmacılar

Riyaad Minty

AJ+'ın kurucusu

Yavuz Yiğit

Categories: Konuşmacılar

Harmoni Projesi Türkiye Direktörü

Yavuz Yiğit

Harmoni Projesi Türkiye Direktörü

Yassine Saadi

Yassine Saadi

Categories: Konuşmacılar

Yassine Saadi

Ekonomi Bilimcisi Doktoru - Uluslararası Danışman

Omar Alshogre scaled e1695824450433

Omar Alshogre

Categories: Konuşmacılar

Omar Alshogre

İnsan Hakları Savunucusu

Metin Başbay e1696243594336

Mustafa Metin BAŞBAY

Categories: Konuşmacılar

Mustafa Metin BAŞBAY

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Yardımcı Doçent

Screenshot 2023 09 23 at 12.59.03 AM e1696243987180

Abdul Rasjid Skinner

Categories: Konuşmacılar

Abdul Rasjid Skinner

Ihsaan'ın Kurucusu, Uluslararası İslami Psikoloji Derneği Yöneticisi

M. Asutay Photo 2 e1696244368544

Mehmet Asutay

Categories: Konuşmacılar

Mehmet Asutay

Durham İslam Ekonomisi ve Finansı Merkez Başkanı

ccl benelux 075 scaled e1696244641971

Zamzam Ibrahim

Categories: Konuşmacılar

Zamzam Ibrahim

İklim Adaleti savunucusu

DR Arwa Damon e1696244867472

Arwa Damon

Categories: Konuşmacılar

Arwa Damon

CNN'in ödüllü eski gazetecisi

ys final

Yaqeen Sikander

Categories: Konuşmacılar

Yaqeen Sikander

Psikoterapist ve Klinik Psikoloji Araştırma Görevlisi

Turgay Aldemir

Categories: Konuşmacılar

Turgay Aldemir

Anadolu Federasyonu Başkanı

Asaad Taha scaled e1697732054291

Asaad Taha

Categories: Konuşmacılar

Asaad Taha

Gazeteci, Yazar ve Belgesel Yapımcısı

Katılımcı

Konuşmacı

Gün

Özel oturum

KONFERANS PROGRAMI

Bu program değişiklik gösterebilir.

10:00 - 10:10
Sunucu takdim

Sunucunun Önerileri

Kaari: Isaac Eshetu

Wadah Khanfar, Al Sharq Forum Başkanı
Dr. Hakan BAHADIR, Bahçelievler Belediye Başkanı
Maszlee Malik, Malezya Parlamento Üyesi
Dr. Osman Aşkın BAK, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı
11:20 - 11:35
Al Sharq Youth Video
11:35 - 11:45
Al Sharq Youth Gimmick

2 tane Paralel Oturumlar:

Filistin, Al Sharq Bölgesi ve Yeni Dünya Düzeni | Hakimiyet Engellerini Kırmak

Panelistler:
Hassan Aourid, Faslı düşünür, yazar ve öğretim görevlisi
Yassine Saadi, Avrupa Danışmanlık Merkezi Çatışma Çözümü Danışmanı
Nuh Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı
Av. Gülden Sönmez

Moderatör: Thembisa Fakude, Al Jazeera Araştırmalar Merkezi İngilizce Birimi Başkanı

Kahve Molası & Öğle Namazı

Dalia Mogahed, Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü Araştırma Müdürü
Dr. Salman Sayyid, Leeds Üniversitesi'nde Retorik ve Dekoloniyal Düşünce Profesörü
Prof. Dr. Mehmet Asutay, Durham İslam Ekonomisi ve Finansı Merkezi Başkanı

Öğle Yemeği & İkindi Namazı
İnteraktif etkinlikler & kolaylaştırılmış network kurma

17:00 - 18:30
Ustalık Dersleri

Kahve Molası & Akşam Namazı

Konuşmacılarla network kurma

1. Dalia Mogahed
2. Dr. Hooman Keshavarzi
3. Riyaad Minty
4. Dr. Salman Sayyid
6. Dr. Abdullah M. Awad
7. Kamran Kiyani
8. Omar Alshogre
9. Hasan Abo-Shally
10. Betül Doğan Akkaş
11. Thembisa Fakude
12. Prof. Mehmet Asutay
13. Dr. Metin Basbay
14. Dr. Ahmed Mohsen
15. Dr. Abdul Rasjid Skinner
16. Abdul Samad Khan
17. Dr. Yassine Saadi
18. Arwa Damon
19. Av. Gulden Sonmez
20. Abduresid Eminhaci
21. Hassan Aourid

17:00 - 18:30
Medyada Anlatı İnşa Stratejileri
Riyaad Minty, Dijital TRT Müdürü ve AJ+ Kurucusu
M. Metin Başbay, Boğaziçi Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent
Fatima Sabouni, Suriye Kalkınma Merkezi (SDC) Üyesi
Abdullah M. Awad, Eleştirel Düşünce Enstitüsü Kurucu Başkan
Zamzam Ibrahim, İngiltere Sürdürülebilirlik Öğrenci Organizasyonu Kurucu Ortağı
Dr. Selman Salim Kesgin, Kızılay Araştırma Koordinatörü

Talha Akbaş, Avukat, Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı

Konuşmacıları:
1. Dr. Saifuddin Abdul Fatah
2. Dr. Esam Abdul Shafie
3. Dr. Mohamad Affan
4. Dr. Ahmad Zikrullah
5. Dr. Sobrie Samira
6. Dr. Nabil Odah

10:15 - 10:30
Sunucu takdim

1. Günün Değerlendirmesi

Anlatı, Yumuşak Güç ve Küresel Düzen Mücadelesi

Panelistler:
Maszlee Malik, Malezya Parlamentosu Üyesi
Faisal Devji, Oxford’da Hint Tarihi Profesörü
Dr. Salman Sayyid, Leeds Üniversitesi’nde Retorik ve Dekoloniyal Düşünce Profesörü
Esra Kaftancıoğlu, MÜSİAD Kadın Komisyonu Başkan Yardımcısı.

Moderatör:
Dr. Betül Doğan Akkaş, BISA Akdeniz Orta Doğu ve Asya Uluslararası Çalışmalar Çalışma Grubu Eş Başkanı

Küllerinden Doğmak: Baskı Karşısında Genç Aktivizmini Savunmak

Panelistler:
Sn. Omar Al Shogre, Suriyeli Aktivist
Hasan Abo-Shally, GoodDeeds CEO’su ve Hasoub Başkanı
Yavuz Yiğit, OkulDışı ve Harmony Projesi Kurucusu & Münazara Hitabet Derneği Başkanı
Abduresid Eminhaci, Uluslararası Doğu Türkistanlı Örgütler Birliği Genel Sekreteri

Moderatör:
Zamzam Ibrahim, İngiltere Sürdürülebilirlik Öğrenci Organizasyonu Kurucu Ortağı

Kahve Molası & Öğle Namazı

Yavuz Yiğit, OkulDışı ve Harmony Projesi Kurucusu & Münazara Hitabet Derneği Başkanı
Dalya Ayoub,Life Matters Academy, Yönetici ve Yaşam Koçu
Abdullah M. Awad, Eleştirel Düşünce Enstitüsü Kurucu Başkan
Doç. Dr. Taha Eğri, İLEM Başkanı & Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi
Turgay Aldemir, Anadolu Federasyonu Başkanı
Wadah Khanfar, Al Sharq Forum Başkanı

Öğle Yemeği & İkindi Namazı
İnteraktif etkinlikler & kolaylaştırılmış network kurma

17:00 - 18:30
Ustalık Dersleri

Kahve Molası & Akşam Namazı

19:00 - 21:00
Sanat Gecesi
17:00 - 18:30
Toplumsal Cinsiyet Konusunda Netlik Arayışı
Dalya Ayoub, Life Matters Academy, Yönetici ve Yaşam Koçu
Prof. Abdur Rasjid Skinner, Ihsaan Kurucusu, Uluslararası İslami Psikoloji Derneği Başkanı
Sayın Abdul Samad Khan, Youth Impact Kurucusu ve CEO'su
M. Murat Erdoğan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı
Dr. Mohamad Affan, Al Sharq Stratejik Araştırma ve Al Sharq Academia Yöneticisi

İŞ BİRLİKLERİMİZ

SPONSORLAR

Bu liste değişiklik gösterebilir.

Katılacak Organizasyonlar

Bu liste değişiklik gösterebilir.

HAKKIMIZDA SÖYLENENLER

ANWAR IBRAHIM

Malezya başbakanı

Al Sharq Youth genç liderlere akli bir söylem geliştirip benimseme ortamı sunuyor. Onlara mevcut rejimlerin aşırılıklarına destekle değil idealizmle, ilkelerle, inançla bağlantılı bir gençlik olduklarını hatırlatmak zorundayız.

ASTRONOT ABIGAIL HARRISON

Uluslararası Uzay Elçisi

Dünyayı değiştirme işlerine devam etmek için destek, fikir ve ilham arayan tüm genç liderlere Al Sharq Youth platformuna katılmalarını şiddetle öneriyorum.

AbdulSamad Khan

Youth Impact Kurucu & CEO’su

Genç insanların umudu ve optimizmi var; tam da bu yüzden Al Sharq GELECEĞE haklı olarak vurgu yapıyor. Al Sharq Konferansı’nda tüm dünyadan aynı dili konuşup geleceği sahiplenen gençler ve liderlerle tanışmak engin bir deneyimdi.

KERİM TÜRE

Modanisa.com CEO’su

Çok iyi düzenledikleri son yıllık konferansları sırasında Al Sharq Youth’in dinamik ve gelecek vaat eden genç üyeleriyle tanışmak harika bir deneyimdi.

DR. BASHEER NAFI

Akademisyen, Tarihçi ve Araştırmacı

Kurulduğundan beri sadece birkaç yıl içinde Al Sharq Youth Ortadoğu’daki en dinamik ve yenilikçi platformlardan biri olarak öne çıktı. Bu network Maşrık bölgesinin gençleri ve tüm halkları için daha iyi bir geleceğin inşasına katkıda bulunuyor.

Al Anstey

Al Jazeera America Eski CEO’su

Al Sharq Youth sadece genç insanların bir araya gelmesinden ibaret değil. Tüm dünyadan zihinlerin bir toplantısıdır. Olumlu bir fark yaratıp daha iyi bir gelecek inşası için harekete geçmek konusunda ilham ve motivasyon sahibi genç insanları birleştiren bir ağdır.

Malia Bouattia

Birleşik Krallık National Union of Students Eski Başkanı

Al Sharq Youth tarihi mücadelelerimizi, başarı ve başarısızlıklarımızı birleştirerek geçmişten çıkarılan derslerle bir alan yaratıyor ki gelecek nesiller yeni çözümlerle ileriye gitmek için gereken araçlarla donansın.

Majed Al Ansari

Katar Üniversitesi’nde Politik Sosyoloji Dr. Öğretim Üyesi

Al Sharq Youth Yıllık Konferansı gibi bir konferansa katıldığınızda tüm dikkatiniz orada olur ve söylenen her sözü duyup anlatılmak istenen her şeyi anlarsınız. Bunu bir güç olarak kullanın. Bu konferans ve toplantıları kendinizi daha ileriye taşımak için bir güç olarak kullanın. Buradaki gerçek başarı uzmanlarla değil tıpkı sizin gibi dünyada yükselen gençlerle network yapmaktır. 10-15 […]

HAKKIMIZDA SÖYLENENLER

ANWAR IBRAHIM

Malezya başbakanı

Al Sharq Youth genç liderlere akli bir söylem geliştirip benimseme ortamı sunuyor. Onlara mevcut rejimlerin aşırılıklarına destekle değil idealizmle, ilkelerle, inançla bağlantılı bir gençlik olduklarını hatırlatmak zorundayız.

ASTRONOT ABIGAIL HARRISON

Uluslararası Uzay Elçisi

Dünyayı değiştirme işlerine devam etmek için destek, fikir ve ilham arayan tüm genç liderlere Al Sharq Youth platformuna katılmalarını şiddetle öneriyorum.

AbdulSamad Khan

Youth Impact Kurucu & CEO’su

Genç insanların umudu ve optimizmi var; tam da bu yüzden Al Sharq GELECEĞE haklı olarak vurgu yapıyor. Al Sharq Konferansı’nda tüm dünyadan aynı dili konuşup geleceği sahiplenen gençler ve liderlerle tanışmak engin bir deneyimdi.

KERİM TÜRE

Modanisa.com CEO’su

Çok iyi düzenledikleri son yıllık konferansları sırasında Al Sharq Youth’in dinamik ve gelecek vaat eden genç üyeleriyle tanışmak harika bir deneyimdi.

DR. BASHEER NAFI

Akademisyen, Tarihçi ve Araştırmacı

Kurulduğundan beri sadece birkaç yıl içinde Al Sharq Youth Ortadoğu’daki en dinamik ve yenilikçi platformlardan biri olarak öne çıktı. Bu network Maşrık bölgesinin gençleri ve tüm halkları için daha iyi bir geleceğin inşasına katkıda bulunuyor.

Al Anstey

Al Jazeera America Eski CEO’su

Al Sharq Youth sadece genç insanların bir araya gelmesinden ibaret değil. Tüm dünyadan zihinlerin bir toplantısıdır. Olumlu bir fark yaratıp daha iyi bir gelecek inşası için harekete geçmek konusunda ilham ve motivasyon sahibi genç insanları birleştiren bir ağdır.

Malia Bouattia

Birleşik Krallık National Union of Students Eski Başkanı

Al Sharq Youth tarihi mücadelelerimizi, başarı ve başarısızlıklarımızı birleştirerek geçmişten çıkarılan derslerle bir alan yaratıyor ki gelecek nesiller yeni çözümlerle ileriye gitmek için gereken araçlarla donansın.

Majed Al Ansari

Katar Üniversitesi’nde Politik Sosyoloji Dr. Öğretim Üyesi

Al Sharq Youth Yıllık Konferansı gibi bir konferansa katıldığınızda tüm dikkatiniz orada olur ve söylenen her sözü duyup anlatılmak istenen her şeyi anlarsınız. Bunu bir güç olarak kullanın. Bu konferans ve toplantıları kendinizi daha ileriye taşımak için bir güç olarak kullanın. Buradaki gerçek başarı uzmanlarla değil tıpkı sizin gibi dünyada yükselen gençlerle network yapmaktır. 10-15 […]

MEKAN

MEKAN

Adres:

Bahçelievler Kongre Merkezi

Kocasinan Merkez, 34186 Bahçelievler/İstanbul

YOL TARİFİ İÇİN QR KODUNU TARAYIN
breaking barriers conference main gate

SIKÇA SORULAN SORULAR

Al Sharq Youth daha kapsayıcı ve adil bir dünya için değişime yön veren adanmış ve aktif bir gençlik ağıdır. Yerleşik değer ve ilkelerle uyumlu program, özel proje ve etkinlikler aracılığıyla 7 bölgede yerel taban öncelikleriyle entegre bir şekilde bu küresel sorunları ele almak için birlikte çalışan 6.000 üyelik bir topluluğuz.

Daha fazla bilgi için: youth.sharqforum.org

Konferansın odağı gençlerin küresel ölçekte mevcut ekonomik, siyasi ve sosyal yapılara güvensizliği nedeniyle yaygın olarak gözünün açılması, kamusal işlerden çekilmesi ve popülist anlatılara yönelmesi gibi karşılaştığımız benzeri görülmemiş küresel riskleri tartışmaktır.

  • Gelecek dönem için sosyo-ekonomik alternatifler keşfedip gençleri geleceğin bu araçlarını kullanmaya teşvik etmek
  • Dünyayı adalet ve denge idealleriyle yeniden şekillendirmek, sahici ilgiler üzerinden insanlarla millet arasında bir bağlantı inşa etmek
  • Gençleri geri çekilmesinin nedenleri ve çözümlerini bulmak ve gençlerin çözüm üretimine katılımı için bir güvenli alan yaratmak
  • Birbirine bağlı sorunların karmaşıklığını deşifre edip düşünme ve erişilebilir alternatifler inşa etmenin alternatif bir geleceği hayal ve inşa etmek için ulaşılabilir olduğu işbirliği noktaları ve sinerjileri tespit etmek amacıyla değişen dünyanın trendlerini incelemek
  • Mevcut zamanları aşan değişim fikirlerini benimseyip geleceğin peşinde koşarken onu şekillendiren dinamik ve fikirleri keşfetmek.

Konferans 21-22 Ekim 2023 tarihlerinde, Bahçelievler Kongre Merkezi

Konferansa katılmak için başvuru yapılmalıdır. Şimdi başvurun ve kabul bildirimi ve biletinizi almak için Temmuz ortasında e-postanızı kontrol edin.

Konferans adanmış 1000 genci ağırlayıp onlara fikir ve deneyim alışverişi yapıp istikrarlı ve müreffeh bir geleceğin inşasına katkı sunmaları için alan ve platform vermeyi amaçlıyor. Bu yüzden konferans komitesi bu yıl tüm katılımcıları tek tek seçecek.


Hayır. Al Sharq Youth Ekibinden kabul emaili almanız gerekiyor.

Konferanstan birkaç hafta önce biletiniz ve konferansa erişeceğini QR kodunu içeren bir kabul emaili alacaksınız.

– Al Sharq bölgesinde aşağıda sıralanmış trend olan eğilimlerden en az birinde farkındalığa sahip olmak.
– Bölgedeki sorunları anlama, analiz etme ve yenilikçi fikirler ile çözüm üretme becerisine sahip olmak.
– Konferansta gerçekleştirilecek oturumlarda etkili fikirler ortaya koyabilmek.
– Halkla ilişkiler ve sivil toplum noktasında belgelenmiş bir başarı geçmişine sahip olmak.

Masraflar katılımcılar tarafından karşılanacak.

Konferans ve oturumları İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinde yapılacak.

Maalesef katılımcılara sertifika vermiyoruz; fırsat sunuyoruz.

Registration for workshops, master classes and teatime sessions will be available through our mobile application. Çalıştay, ustalık dersi ve çay saati oturumları için mobil uygulamamızdan kayıt yapılabilecek.

BİR SORUNUZ MU VAR?

MEDYA ORTAĞI OLUN